West krijgt het eerste stadsdeelpanel van de stad

Meedenken met de gemeente anno 2024

Kantoor stadsdeel West. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Stadsdeel West lanceert als eerste stadsdeel van Amsterdam een stadsdeelpanel. Dit panel is een nieuw initiatief van de gemeente om bewoners om advies te vragen. De leden adviseren de stadsdeelcommissie over een thema dat voor West belangrijk is.

De gemeente ziet dit allereerste stadsdeelpanel van Amsterdam als ‘een mooie kans om met een grote groep bewoners mee te denken over de toekomst van West.’ En  somt enkele voordelen op: je helpt mee om de straten in West beter en gezelliger te maken, ontmoet andere buurtgenoten en krijgt een vergoeding van 100 euro.

De stadsdeelcommissie van West vraagt advies aan het stadsdeelpanel over dit soort vragen: hoe kunnen we de straten in West beter en gezelliger maken? Hoe zorgen we er met elkaar voor dat iedereen zich thuis en welkom voelt? Wat is daarvoor nodig en wat kan beter? Met deze adviezen gaat ‘de stadsdeelcommissie vervolgens aan de slag’.

Om in het panel te komen, moet je worden ingeloot. Alle West-bewoners vanaf 16 jaar hebben een gelijke kans om ingeloot te worden. De loting is gebaseerd op gegevens uit het bevolkingsregister. In totaal worden 250 bewoners ingeloot. Als je wordt ingeloot, ontvang je in de eerste week van juni een brief thuis. Meer info vind je hier.