Schepen Oude Houthaven blijven

De Oude Houthaven. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Woonschepen met een tijdelijke ligplaats in de Oude Houthaven, mogen daar definitief blijven. Dat staat in de nieuwste startnotitie voor het bestemmingsplan Oude Houthaven, die vanavond wordt besproken in de bestuurscommissie van stadsdeel West.

Vanwege de aanleg van de nieuwe wijk Houthaven moest een tijdelijke alternatieve plek worden gevonden voor de woonschepen daar. Dat werd de Oude Houthaven, tussen de Silodam en de Van Diemenkade. Maar veel bewoners van die 26 schepen willen niet meer weg van hun nieuwe plek. Een aantal omwonenden voelt echter niets voor zo’n permanente woonfunctie op het water.

Het dagelijks bestuur van West vindt het niet redelijk om de bootbewoners straks na acht tot tien jaar te dwingen om terug te keren naar de Houthaven, hun oorspronkelijke plek. De plaatsen van schepen die op vrijwillige basis wel teruggaan, kunnen worden gebruikt door passagiers- en bedrijfsschepen. Zo moet er ’meer reuring’ ontstaan zonder dat het tot leidt tot overlast. Er komen geen op- en afstapplekken voor passagiers.

Het uitgangspunt is een haven met een openbaar karakter voor klassieke woonschepen en varende schepen. Bij drie steigers is maximaal ruimte voor het huidige aantal van 34 schepen, waarmee volgens het stuk voldoende open water overblijft. De schepen moeten passen binnen de cultuurhistorische waarden van de Oude Houthaven. Ook moet er een ’uitnodigend’ openbaar wandelgebied komen.

DeWestkrant