‘Alleen samen met onze bewoners kunnen wij ons stadsdeel écht verbeteren’ – Column dagelijks bestuur West

  Dagelijks bestuur van stadsdeel West, met van links naar rechts voorzitter Fenna Ulichki, bestuurder Thomas Hermans, stadsdeeldirecteur Jamila Tahiri en bestuurder Ester Fabriek. (Foto Richard Mouw)
  Hoogstins2024

  Op dinsdag 14 november bespraken wij- Fenna Ulichki (GroenLinks), Thomas Hermans (D66) en Ester Fabriek (PvdA), het Dagelijks Bestuur van stadsdeel West- het concept Uitvoeringsplannen 2024 met de stadsdeelcommissie. Het was een goed gesprek. In onze plannen deelden wij hoe we willen bouwen aan een stadsdeel waarin wij samen met bewoners, organisaties en ondernemers werken aan de toekomst op het gebied van armoedeaanpak, eenzaamheid, verduurzaming, een schone, openbare ruimte en lokaal en circulair ondernemerschap. Wat betekent dit? Dat we initiatieven van bewoners en organisaties om samen te werk te gaan willen faciliteren. Door hen te ondersteunen, bereiken we namelijk onze doelen voor stadsdeel West.

  Een aantal speerpunten: 
  Fenna Ulichki: We zorgen voor een buurtgerichte integrale armoede aanpak met behulp van verschillende middelen, zoals bijeenkomsten en activiteiten, samen met bewoners. Denk aan het aansluiten bij het traject Schuldenvrije Buurten of een (evaluatie)onderzoek samen met de Hogeschool van Amsterdam. Of denk aan de vrouwenalliantie ‘Samen sterk in werk’, die zich richt op Amsterdamse vrouwen in kwetsbare positie. Hun doel is het bevorderen van arbeidsparticipatie onder vrouwen om hun economische zelfstandigheid te vergroten. Op het gebied van eenzaamheid is ‘West Verbindt’ een mooi voorbeeld. Jaarlijks organiseren zij de Maand van de Verbinding in het kader van de Landelijke aanpak Een tegen Eenzaamheid.  

  Thomas Hermans: Ook op het gebied van ondernemen en verduurzamen brengen we bewoners en ondernemers bijeen. Wij willen samen met álle Amsterdammers te werk gaan want dit is belangrijk voor de leefbaarheid, de sociale cohesie en de winkeldiversiteit. Daarom gaan we samen met ondernemers aan de slag voor sterke winkelstraten in West. Ook maken we plannen voor een klimaatproof Westerpark en hebben we geld beschikbaar gesteld voor culturele en duurzame bewonersinitiatieven in het park. 
  In West zijn ook zogenaamde fiksers aan de slag om woningen te verduurzamen en zo energie te besparen. In 2024 willen we hen financieel ondersteunen, omdat deze mensen ongelooflijk goed werk doen. Een bezoekje van een fikser leidt gelijk tot een lagere energierekening. Daarnaast draagt energie besparen gelijk bij aan het verminderen van onze lokale CO2 uitstoot wat belangrijk is in het bestrijden van de klimaatcrisis.

  Ester Fabriek: Een grote wens van de bewoners in West zijn schone straten met ruimte om te wandelen en te spelen op straat. Voor 2024 gaan we voor het eerst containertuintjes zien in stadsdeel West. Die leiden daadwerkelijk tot minder bijplaatsingen van afval rondom de container en is een succes dat wij graag invoeren in West. Verder hebben we een gebiedsgerichte aanpak van rattenoverlast in de Kolenkit. Sowieso wordt er in 2024 extra aandacht besteed aan de Kolenkitbuurt; zo investeren we in een projectleider om van het buurtpunt in de plint van de New Kit een bruisende plek te maken. Deze projectleider zal zorgdragen voor programmering, beheer en het betrekken van bewoners en partners. Er vinden activiteiten plaats die voorheen in BACK plaatsvonden, aangevuld met nieuwe activiteiten. En het budget wordt gebruikt voor de opstartkosten van deze nieuwe locatie voor en door de buurt.

  Op deze wijze zet ons bestuur vol in op bewonersbetrokkenheid en verbinding. Onze overtuiging is dat niet de overheid alles moet organiseren, maar juist dat wij (duurzaamheids)initiatieven van ondernemers, hubs, buurtclubs en de energie en samenkomst van inwoners faciliteren. Hiermee willen we het stadsdeel met haar bewoners mooier maken en verbeteren.

  Wil je meer info over de uitvoeringsplannen van 2024? Ga naar deze link

  DeWestkrant