Uitbouwen in Oud-West en Westerpark aan banden

(foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

Volgens de nieuwe bestemmingsplannen van Oud-West en Westerpark-Zuid, mogen ondergrondse en bovengrondse aanbouwen niet dieper worden dan 2,50 meter. De plannen worden volgende maand besproken in de bestuurscommissie.

Ook moeten woningeigenaren voldoen aan voorwaarden voor waterafvoer op de daken van uitbouwen. Verder moeten eigenaren aantonen dat de ontwikkeling in de tuin niet ten koste gaat van bomen in de binnentuin.

Ook het onderkelderen van woningen gaat aan banden. Zo mogen souterrains niet hoger worden dan 2,50 meter, en is de bouw van een zogenaamde koekoek of wolfskuil die vaak worden gebruikt voor daglichttoetreding, ook beperkt.

Deze regels gaan niet alleen gelden voor Oud-West en Westerpark-Zuid, maar straks voor heel West. “De richtlijnen gaan overal gelden, maar dan pas wanneer de vergunningsplicht ook in de bestemmingsplannen van andere buurten wordt ingevoerd.” Hiermee volgt het stadsdeel de richtlijnen die al gelden in stadsdeel Zuid, waar uitbouwen al een tijdje gebonden is aan striktere regels dan landelijk.

Landelijk mogen woningeigenaren maximaal vier meter uitbouwen. In Amsterdam wordt grif gebruik gemaakt van deze regeling, om kostbare vierkante meters te winnen. Dit gaat echter ten koste van het groen in met name binnentuinen.

DeWestkrant