Evenementen West aan banden 

Festival in het Erasmuspark. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

West is immens populair als plek voor festivals en evenementen. Om wildgroei en overlast te voorkomen, heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel profielen met beperkingen opgesteld voor de zes grote evenementenlocaties. Het college van B en W gaat de profielen als uitgangspunt gebruiken bij een besluit om een evenement toe te staan of niet.

Het Westerpark is geschikt voor karakteristieke en vernieuwende festivals, die een bijdrage leveren aan het culturele imago van de Westergasfabriek en een aantrekkingskracht hebben op zowel buurt als stad. Het voorstel is maximaal vier grote evenementen toe te staan met maximaal 18.000 bezoekers. Die mogen in totaal zes dagen leiden tot geluid. Dat is minder dan in het huidige beleid, waarbij jaarlijks zes grote evenementen met in totaal vijftien dagen met geluid zijn toegestaan. Wel zijn straks ook twee dagen middelgrote evenementen (van 2.000 tot 10.000 bezoekers) mogelijk met geluid. Voor kleine evenementen met minder dan 2.000 bezoekers komt geen limiet.

In het Erasmuspark bevordert het stadsdeel actief een culturele programmering, gericht op de buurt en gezinnen. Het park kan zich verder ontwikkelen als culturele hotspot. Per jaar zijn maximaal zes middelgrote evenementen toegestaan van drie dagen of minder. Daarnaast acht kleine evenementen van maximaal twee dagen. Evenementen met meer dan 2000 bezoekers worden niet meer toegelaten, want daar leent het park zich niet voor.

Het Bilderdijkpark moet een rustig park blijven, met een beperkt aantal evenementen voor de buurt. De kleinschalige evenementen richten zich hoofdzakelijk op kinderen, en daarnaast op de buurt, zoals een buurtmaaltijd of -picknick. Jaarlijks worden maximaal zes kleine evenementen toegestaan.

In het Bos en Lommerplantsoen zijn evenementen kleinschalig en vooral met buurtbewoners en lokale ondernemers. Jaarlijks zijn hooguit zes evenementen mogelijk van maximaal twee dagen. De nadruk ligt op het plantsoen als ontmoetingsplaats en plek van culturele uitwisseling.

Op het Mercatorplein bevordert het stadsdeel actief een culturele programmering, gericht op de buurt. De evenementen komen tot stand in samenwerking met de winkelstraatvereniging, stadsdeel en betrokken buurtbewoners. In totaal zijn jaarlijks vier middelgrote en zeven kleine evenementen toegestaan. Daarnaast is er een maximum van dertig dagen voor beeldende kunst.

Het Stenen Hoofd, een pier in het IJ, is een plek voor kleinschalige culturele evenementen. De sfeer is volgens het profiel laagdrempelig, niet-commercieel en een beetje alternatief. Een ruige rafelrand voor gebruik door de buurt en voor culturele activiteiten. Jaarlijks zijn maximaal veertig middelgrote evenementen toegestaan en ook veertig dagen beeldende kunst. Maximaal tien dagen met versterkte muziek.