Expositie ‘Scenario’s Herinrichting Plein ’40-’45’ geopend

Foto: Patricia Jacob
Hoogstins2024

Hoe gaat Plein ’40-’45 er uit zien? De scenario’s die het ontwerpteam van de gemeente daarvoor heeft ontworpen, worden nu tentoongesteld in het Glazen Huis op dit plein.

Op 28 september opende stadsdeelbestuurder Erik Bobeldijk de expositie ‘Scenario’s Herinrichting Plein ’40-’45’. De scenario’s hangen achter de ramen van het Glazen Huis voor het Tuinstadhuis op het plein. Dus ook als het ‘museum’ dicht is, kun je een blik op de toekomst werpen.

Toekomstcafés
De scenario’s zijn gemaakt door het ontwerpteam van de gemeente. Voordat dit team aan de slag ging, konden bewoners, ondernemers en bezoekers via Toekomstcafés en gesprekken in de buurt hun wensen aangeven. Deze input is in de mogelijke scenario’s verwerkt.

Deelgebieden
De ‘posters’ achter de ramen beschrijven inrichtingsopties voor verschillende deelgebieden: de waterkom, het marktterrein, de entree, en het tuin- en middengebied. Bij ieder deelgebied is te lezen welke ideeën de buurt heeft ingebracht en wat de uitgangspunten van de verschillende scenario’s zijn.

Unter den Linden
Uit gesprekken met buurtbewoners bleek onder meer dat zij behoefte hadden aan meer groen, zoals bomen en planten, aantrekkelijke zitgelegenheden, meer ontmoeting en ‘het gevoel van zwoele zomeravonden’; iemand dacht aan zoiets als Unter den Linden, een van de bekendste lanen van Berlijn. Om aan deze wensen tegemoet te komen zal er op een deel van het plein een tuin komen.

Groene plek met actie
Voor die tuin zijn drie voorstellen gemaakt, waarbij de ontwerpers drie uitgangspunten hebben gehanteerd. Zo moet ‘de verblijfskwaliteit worden verhoogd’ door zitgelegenheid en vergroening. Daarnaast moet het een veilig plek voor voetgangers zijn én een plek met actie. Dat laatste betekent: “Toevoegen speelgelegenheid, maximale beleving van Vrijheidscarillon, een café met terras.”

Aantrekkelijker marktterrein
De komst van de tuin helpt ook om een ander doel te bereiken. Bij de herinrichting wordt er namelijk ook naar gestreefd om het marktterrein, ‘het hart van het plein’, beter te laten functioneren; het marktterrein moet aantrekkelijker worden voor bezoekers. “Op het marktterrein zou grote verblijfskwaliteit gecreëerd kunnen worden door het toevoegen van groen en prettige zitgelegenheid, ook wanneer de markt er niet is.”

Inloopbijeenkomsten
Wie na het zien van de expositie verder wil praten over de herinrichting van plein,
kan onder meer naar een van de inloopbijeenkomsten van het stadsdeel. Bijvoorbeeld op maandag 4 oktober van 15.00 tot 17.00 uur en donderdag 7 oktober van 19.00 tot 21.00 uur.