Geen eenduidige oorzaak muggenoverlast De Baarsjes

Vespuccistraat
Hoogstins2024

Voor de muggenoverlast in een aantal straten in De Baarsjes is geen eenduidige oorzaak gevonden. Een pasklare oplossing is er dus ook niet. Dat meldt stadsdeel West op basis van een onderzoek door Buro Regen&Water.

Met name in de Vespuccistraat en omgeving worden bewoners horendol van de muggen. Zij trokken daarover aan de bel. Buro Regen&Water deed onderzoek in opdracht van het stadsdeel. De onderzoekers kunnen echter niet concluderen dat de muggenoverlast in het gebied substantieel hoger is dan elders in De Baarsjes en West.

Voor de muggenhinder zijn verschillende oorzaken en die lopen ook nog eens uiteen per woning, aldus het rapport. Genoemd worden kruipruimtes die onvoldoende geventileerd zijn, ontbrekende horren op ventilatieroosters en mogelijk verzakkingen van rioolbuizen waardoor ondergronds ruimtes ontstaan waarin muggen graag eitjes leggen.

Stadsdeel, woningcorporaties, Waternet en de GGD gaan samenwerken om klachten centraal te registreren en te komen tot maatwerkoplossingen. Buro Regen&Water werkt aan een speciale muggenhandleiding waarmee bewoners zelf kunnen proberen muggenoverlast te voorkomen. Naar verwachting is die begin juni klaar. 

DeWestkrant