Geen hotel in ‘Gat van de Kinkerbuurt’

Het omstreden 'Gat van de Kinkerbuurt' is overwoekerd door groen. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

In het ‘Gat van de Kinkerbuurt’ mag geen hotel worden gebouwd. Stadsdeel West is van plan de vergunningaanvraag van de ontwikkelaar te weigeren. Het plan past niet binnen het nieuwe hotelbeleid van de gemeente, zo stelt portefeuillehouder Melanie van der Horst in een memo aan de stadsdeelcommissie.

Elf jaar al ligt het bouwterrein op de hoek van de J.P. Heijestraat en Borgerstraat braak. Het gebied achter de schuttingen is overwoekerd met groen, zo blijkt na een kijkje achter de schutting. Buurtbewoners strijden al jaren tegen plannen om hier een appartementenhotel met 55 kamers, winkels en een café-restaurant te bouwen.

Na talloze bezwaarschriften en een aantal juridische procedures lijkt de kans nu uitermate gering dat het hotel er komt. De mededeling dat het stadsdeel van plan is de aanvraag voor de omgevingsvergunning uit 2014 te weigeren, betekent een nieuwe overwinning voor de buurt. 

De Huurdersvereniging Oud-West haalde in januari al een belangrijk succes bij de Raad van State, die de omgevingsvergunning vernietigde omdat de gemeente niet heeft aangetoond dat er geen toename zal zijn van parkeeroverlast en verkeersonveiligheid.

Ontwikkelaar Eras wilde aanvankelijk levensloopbestendige appartementen neerzetten, maar die plannen werden in 2012 veranderd in een complex met hotelappartementen. De actiegroep Long Stay No Way maakt hiertegen sindsdien bezwaar. De groep wil dat er sociale huurwoningen worden gebouwd, vooral voor ouderen.

Het is nog niet duidelijk wanneer- en in welke vorm het terrein alsnog zal worden bebouwd. Het stadsdeel moet nu eerst een formeel besluit nemen over de aanvraag voor de omgevingsvergunning uit 2014 van de ontwikkelaar. Die zal dus worden geweigerd. Tegen dat besluit is straks wel weer bezwaar mogelijk.