KNOOPPUNT TV – Het ‘Gat van de Kinkerbuurt’

Het ‘Gat van de Kinkerbuurt’ is een locatie aan de Jan Pieter Heijestraat waar al meer dan tien jaar niets mee gebeurt. Er staat een schutting om heen. Ooit is er een hotel gepland, maar daar is bezwaar tegen gemaakt vanuit de buurt, want men wil daar woningen. Het gevolg: slepende bestuurlijke processen en juridische complicaties.
De kwestie kwam onlangs ter sprake in de gemeenteraad, en daar doemde een verdere vraag op, namelijk wat nu eigenlijk in bestuurlijke zin de verhouding is tussen de stadsdelen en het centrale stadsbestuur, dat wil zeggen de gemeenteraad en B&W.
Een samenvatting van de KNOOPPUNT TV-rubriek ‘Blik op Bestuur’.