In de strijd tegen afval, komt de milieucoach aan de deur

Op veel plekken een vertrouwd beeld: vuil naast afvalcontainers. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

In buurten met veel afvaloverlast gaan milieucoaches dezer dagen langs de deuren. De bedoeling is om bewoners te wijzen op de juiste dagen om vuil buiten te zetten. Het stadsdeel hoopt zo de hinder door verkeerd aangeboden vuil terug te dringen.  

Vuil en rommel naast afvalcontainers blijft een hardnekkig probleem in West en Nieuw-West. Door extra aandacht te besteden aan zogenoemde ‘hotspots’ met afvaloverlast, moeten de straten weer schoner worden.

In West bellen milieucoaches tot half juli aan in de volgende buurten: Laan van Spartaan, Da Costabuurt, Chassébuurt, Helmersbuurt en Van Galenbuurt. Het gesprek vindt plaats aan de voordeur. De coaches ondersteunen ook initiatieven van bewoners om de straat schoon te houden. 

Stadsdeel West wees onlangs ook acht gebieden aan waar het voortaan verboden is om vogels te voeren. Dit om de overlast door ratten, duiven en meeuwen te verminderen. Overtredingen kunnen sinds 1 juli worden beboet met 70 euro. Ook op verschillende plekken in Nieuw-West zijn voerverboden afgekondigd.