Inloopbijeenkomst plannen herontwikkeling bedrijvendeel Food Center 

Food Center Amsterdam
Hoogstins2024

Op 27 november organiseren de gemeente en Marktkwartier CV een inloopbijeenkomst over de herontwikkeling van het Food Center Amsterdam (FCA) aan de Jan van Galenstraat. Op de bijeenkomst wordt informatie gegeven over het ontwerp-Uitwerkingsplan 2 (UP2). 

UP2 gaat over het noordoostelijk bedrijvendeel van het Food Center. Op de inloopbijeenkomst is informatie te vinden over zaken als planning, bebouwing, geluidswerende maatregelen en verkeer. Er is geen informatie over het kopen of huren van woningen. 

Meld u aan
U kunt langskomen tussen 19.00 en 21.30 uur in de Centrale Markthal op het Food Center. Het terrein is nog niet openbaar toegankelijk. Meld u daarom aan met het formulier op omgevingmarktkwartierwest.nl onder het kopje Nieuws. Een treintje rijdt u van de ingang van het terrein naar de Centrale Markthal. U leest op de website ook meer over de plannen voor het Food Center.

Wat is een UP?
De gemeente heeft in 2016 voor het hele Food Center een bestemmingsplan op hoofdlijnen vastgesteld. Dit globale bestemmingsplan verplicht om per deelgebied een gedetailleerd bestemmingsplan op te stellen. Dit zijn de uitwerkingsplannen. De herontwikkeling van het hele FCA-terrein kent vier van die deelgebieden. Er zijn dus 4 UP’s.  

Zienswijze indienen
UP2 is het derde UP waarvan het ontwerp ter inzage is gelegd. Tot en met 13 december 2023 kunnen belanghebbenden hun ‘zienswijze’ indienen. Voor meer informatie hierover zie de website omgeving www.marktkwartierwest.nl