Meer recycling: 75 sociale werkplekken erbij

Het Afval Energie Bedrijf in het Westelijk Havengebied (Foto AEB)
Hoogstins2024

Twee keer zoveel afval recyclen met twee keer zoveel medewerkers die anders moeilijk aan de slag komen. Dat is de doelstelling van het Afval Energie Bedrijf (AEB) Amsterdam in het Westelijk Havengebied. Het aantal sociale werkplekken zal daardoor groeien van 75 nu naar 150 in het jaar 2021.

Met de verbranding van afval in de installatie aan de Australiëhavenweg wekt het AEB stroom op voor 320.000 huishoudens. Maar het bedrijf zet in toenemende mate ook in op recycling. Daarvoor wordt een nieuwe, grotere locatie ingericht aan Basisweg nummer 60.

AEB wil een grotere bijdrage leveren aan het verantwoord omgaan met grondstoffen en afval. In 2015 bracht AEB bijna 3,8 miljoen kilo papier, kunststoffen, koper en kunststofgranulaat terug in de kringloop. Die hoeveelheid moet over vijf jaar zijn toegenomen tot ruim 6,2 miljoen kilo per jaar.

De uitbreiding van de recyclingactiviteiten gebeurt in samenwerking met Stichting Milieuwerk, de gemeente Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam. Het project geeft volgens AEB een ’stevige impuls’ aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

De nieuwe medewerkers kunnen in een veilige werkomgeving onder begeleiding vaardigheden en arbeidsritme aanleren, aldus het AEB. Bedoeling is dat deze medewerkers uiteindelijk een reguliere baan krijgen bij AEB, Milieuwerk of andere werkgevers.