Nemo in Westerpark is nu echt gered 

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

Het voortbestaan van Nemo in het Westerpark is nu alsnog veiliggesteld. De vereniging ondertekent maandag het huurcontract en convenant met de gemeente. Daarmee komt een einde aan de onzekerheid voor de wandel- en natuurorganisatie, die na een conflict met de Roos Schooltuinen eerder dreigde te worden ontruimd. 

De toekomst van Nemoland in het Westerpark was tot het laatste moment onzeker, zo meldt de vereniging. In mei 2021 werd weliswaar een akkoord getekend met de gemeente, maar de uitwerking bleek volgens de vereniging zoveel beperkingen te bevatten dat Nemo haar activiteiten toch niet voort kon zetten. Maar dat gaat nu toch lukken.

“Mediator Jan Hoekema heeft in overleg met de gemeente de formuleringen uit het huurcontract en convenant zo weten aan te passen, dat Nemo haar activiteiten in de nieuwe situatie kan voortzetten en uitbreiden. Alle reden dus om met alle partijen het nieuwe contract en convenant op feestelijke wijze te ondertekenen”, aldus Nemo. Het bestuur wil maandag ook de plannen voor de toekomst toelichten.

DeWestkrant