Nieuwe vestiging Curious Kids in de Amaliastraat in Frederik Hendrikbuurt

(beeld: Curious Kids)
Hoogstins2024

Curious Kids Kinderopvang opent per 1 juni a.s. acht groepen in Amsterdam-West aan de Amaliastraat 5, in de Frederik Hendrikbuurt. Er zullen twee babygroepen van 0 tot 2 jaar komen, twee peutergroepen van 2 tot 4 jaar en één peuterplusgroep van 3 tot 4 jaar. Tevens komen er drie BSO groepen van 4 tot 13 jaar.

Rust en Regelmaat

Curious Kids biedt professionele kinderopvang aan in een warme en huiselijke sfeer. Momenteel zijn er twintig baby-, dreumes-, peuter- en peuterplusgroepen. Kernpunten zijn: dagelijks een biologisch warm gestoomde lunch bestaande uit verse producten, regelmatig naar buiten, extra activiteiten zoals yoga en muziekles, direct contact voor de ouders met de leidsters over je kind via Whatsapp, en horizontale groepen.

Dit houdt in dat de kinderen per leeftijdscategorie bij elkaar ingedeeld zijn. Op deze manier kan de begeleiding zich zoveel mogelijk op één specifieke ontwikkelingsfase richten. Baby’s hebben bijvoorbeeld veel rust en regelmaat nodig en peuters moeten meerdere keren per dag naar buiten kunnen en actief binnen en buiten bezig zijn. Door de groepen te scheiden kun je hier optimaal op inspelen.

Positieve benadering

Curious Kids vindt het belangrijk dat het kind in de ontwikkeling optimaal wordt ondersteund en elke dag weer wordt uitgedaagd zichzelf te ontplooien en verder te ontwikkelen. Het opvoedende karakter en een positieve benadering staat bij Curious Kids centraal. In een omgeving waar een kind zich veilig voelt, komt door een positieve benadering deze opvoedende benadering optimaal tot zijn recht. Daarbij is het heel belangrijk dat kinderen van jongs af aan op een speelse manier gestimuleerd worden in hun ontwikkeling (senso-motorisch, sociaal-emotioneel, taal en rekenen).

10 jaar Curious Kids

Curious Kids bestaat deze zomer 10 jaar! Wil je meer weten over de opvang of heb je interesse in een rondleiding en/of een plekje? Laat het weten via planning@curiouskids.nl.
020 6727321 l www.curiouskids.nl

DeWestkrant