Rochdale ontdekt fraude en zegt vertrouwen op in bestuur bewonersraad

Het kantoor van Rochdale op het Bos en Lommerplein. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Woningcorporatie Rochdale heeft het vertrouwen opgezegd in het bestuur van de bewonersraad BWR nadat bleek dat er geld is verduisterd. In totaal is 20.000 euro overgemaakt naar een privérekening, zo stelt Rochdale. Dat geld -bedoeld voor bewonerscommissies en bewonersactiviteiten- is volgens de corporatie voor privédoeleinden gebruikt.

De BWR is een vereniging die bestaat uit ruim honderd bewonerscommissies. Het bestuur heeft een budget van ongeveer 2 ton per jaar om activiteiten voor bewoners en bewonerscommissies te organiseren. In december ontving Rochdale signalen van financiële malversaties bij de BWR. Een bestuurslid zou sinds oktober 2023 geregeld geld overmaken naar een privérekening.

Deze bestuurder ontkende dat sprake is geweest van fraude. Rochdale schakelde het fraudebureau ISP in, dat concludeerde dat er via enkele tientallen transacties een bedrag van 20.431 euro doorgesluisd naar een privérekening van deze bestuurder. Een van de medebestuurders moet op de hoogte geweest zijn van de wanpraktijken, aldus Rochdale. 

Bestuursvoorzitter Mohamed Acharki van Rochdale heeft het vertrouwen in het bestuur van de BWR opgezegd. Dat deed hij in een gesprek met twee van de drie bestuurders. De aanwezige bestuurders hebben zich inmiddels als bestuurder uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel, aldus Rochdale. De corporatie doet melding bij de politie. Met de bewuste BWR-bestuurder wordt een afbetalingsregeling getroffen om het gehele bedrag terug te betalen.

In de loop van februari gaat Rochdale een bijeenkomst organiseren over de kwestie voor de bewonerscommissies. Ook wordt onderzocht hoe een alternatieve overlegvorm eruit zou kunnen zien, aldus Rochdale.