‘Schoolstraat’ Chasséstraat verboden terrein voor auto’s als scholen uit gaan

(foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

De Chasséstraat in De Baarsjes is aangemerkt als ‘schoolstraat’. Dit betekent dat de straat rond halfnegen en halfvier is afgesloten voor autoverkeer. Verplaatsbare paaltjes bij de kruising met de Van Kinsbergenstraat worden gedurende de tijden dat ouders hun kinderen naar school brengen, door de conciërge van een van de scholen in het wegdek gezet en later weer weggehaald.

Aan de Chasséstraat en het Kortenaerplein staan twee basisscholen: Sint Jan en Meidoorn. Al jarenlang zijn er zorgen over het autoverkeer in deze straten rond de schooltijden. Voor de zomer was er al een proef met hekken die werden bediend door ouders. Ouders zijn volgens stadsdeelbestuurder Carolien de Heer erg enthousiast over de proef, omwonenden zijn iets minder te spreken over de dagelijkse wegafsluiting die zou leiden tot foutgeparkeerde auto’s.

Scholen die ook zo’n schoolstraat willen, kunnen een aanvraag indienen. Voorwaarde is wel dat ze zelf in staat zijn om te zorgen voor de wegafsluiting.

DeWestkrant