Stadsdeelbestuur wil toch vergunningen voor studentencomplex in binnentuin

(foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

Stadsdeelvoorzitter Melanie van der Horst wil met het alsnog afgeven van omgevingsvergunningen een einde maken aan de slepende kwestie rondom Geuzenstraat 40. Dit adres geeft toegang tot een gebouw in een binnentuin waarin studentenwoningen zijn gebouwd. Zij schrijft dat in een memo aan de bestuurscommissie, die dinsdagavond hierover vergadert.

Omwonenden en gemeente waren met de eigenaar van het complex verwikkeld in een reeks procedures rondom de vergunningen. Vorig jaar stemde de bestuurscommissie tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het complex. Daartegen maakte de eigenaar bezwaar en werd in het gelijk gesteld. De bezwaarcommissie ordeelde dat ‘onvoldoende objectieve aanwijzingen zijn voor een toename van overlast en hinderlijkheid’.

Het stadsdeel schakelde de Huisadvocaat in voor advies, maar die denkt dat het besluit voor de rechter geen stand houdt. Om een omgevingsvergunning te kunnen weigeren, moet er sprake zijn van onevenredige toename van overlast. Dat de bovenbuurvrouw die boven het complex haar slaapkamer heeft, soms op voorhand ergens anders slaapt, is daarvoor volgens de advocaat geen steekhoudend argument.

DeWestkrant