Stenen Hoofd bedreigd door brug?

Het Stenen Hoofd bij de Silodam. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Het dagelijks bestuur van stadsdeel West is positief over een eventuele fietsbrug over het IJ. Maar de bouw mag niet ten koste gaan van Het Stenen Hoofd, een voormalige havenpier bij de Silodam die openbaar toegankelijk is. Dat is de strekking van de reactie op het plan Sprong over ’t IJ die naar de centrale stad zal worden gestuurd.

De gemeente wil een nader onderzoek naar de mogelijke aanleg van twee fietsbruggen naar Noord: de Stenen Hoofdbrug in West en de Javabrug op het Java-eiland. De kosten van De Stenen Hoofdbrug zijn eerder geschat op tussen de 65 en 110 miljoen euro. Xoomlab ontwierp een nieuwe Magere Brug, die de grootste ophaalbrug ter wereld zou worden.

Rafelrand

Het dagelijks bestuur van West vindt het nog te vroeg om in detail in te gaan op verkeerskundige en ruimtelijke effecten, maar vraagt wel alvast aandacht voor de ’belangrijke culturele functie’ van Het Stenen Hoofd. ’’Het Stenen Hoofd wordt door veel bewoners als een rafelrand in de positieve betekenis van het woord gezien. Het is ook een ontmoetingsplek met buurtgerichte activiteiten.’’

Kabelbaan

Positief is West ook over het idee voor een kabelbaan over het IJ. De stichting IJbaan Amsterdam is een crowdfundingactie gestart om 20.000 euro op te halen voor een haalbaarheidsonderzoek. Voor het project is onder meer een route van de Houthaven naar de NDSM-werf in beeld. Het dagelijks bestuur van West noemt ook een fietsbrug tussen de NDSM-werf en de Houthaven bij het REM-eiland een aantrekkelijke optie.

Speculatie

De gemeente Amsterdam wil voorkomen dat er wordt gespeculeerd met een stuk grond in Amsterdam-Noord, dat in de toekomst nodig kan zijn voor de Stenen Hoofdbrug. Om die reden wordt de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing verklaard, waardoor de gemeente als eerste recht heeft op aankoop.

DeWestkrant