West Begroot 4.0 – Column Carolien de Heer, dagelijks bestuurder stadsdeel West

Foto stadsdeel West
Hoogstins2024
Als portefeuillehouder democratisering verheug ik mij enorm op de volgende editie van West Begroot. In West waren we de eerste om bewoners te laten meebeslissen over een deel van de begroting. Een bedrag van 3 ton, dat gaat naar plannen die bewoners zelf bedenken. Inmiddels doen alle stadsdelen het, maar de eer valt mijn voorganger Jeroen van Berkel te beurt, want West Begroot blijft zijn geesteskind. Des te enthousiaster ben ik over de vierde editie die eraan komt, want we gaan iets doen wat Jeroen heel graag wilde. Vorig jaar was het de bedoeling om vier bijeenkomsten te plannen waarop bewoners zelf thema’s konden aandragen. We wilden de thema’s niet langer van bovenaf opleggen, maar ook van de bewoners zelf laten komen. Wat vinden zij belangrijk, waar moet de focus liggen. Jeroen hechtte daar zeer aan, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Hij zag zich genoodzaakt dit plan op te schorten en in samenspraak met de stadsdeelcommissie maakten we de thema’s zo breed dat feitelijk ieder plan erin paste: Minder Arm en Eenzaam, Groen en Duurzaam, Kunst & Cultuur. Een noodoplossing dus, die gelukkig goed uitpakte. Er waren net als bij voorgaande edities prachtige plannen en creatieve ideeën. Dankzij West Begroot hebben we straks een regenboog-zebrapad, bloemperken aan de Willem de Zwijgerlaan en netwerkbijeenkomsten voor eenzame vrouwen met een migratie-achtergrond. Nu is er dus West Begroot 2022 en kan straks iedereen via de website thema’s aandragen. Dat is heel laagdrempelig en je hoeft er geen grote bijeenkomsten voor te organiseren. We zijn ontzettend benieuwd of dat nog nieuwe thema’s gaat opleveren die bewoners kunnen inspireren tot geweldige plannen voor hun buurt. Natuurlijk willen we dat de bewoners die vanaf 19 april op westbegroot.amsterdam.nl thema’s nomineren een afspiegeling zijn van alle bewoners in West, in al hun diversiteit. Daarom gaan we proberen zoveel mogelijk groepen te bereiken, ook groepen waarvan we weten dat we ze niet zo goed hebben kunnen betrekken de afgelopen jaren. Uit onderzoek blijkt dit vooral te gaan om jongeren onder de 22 jaar, 65-plussers en vermoedelijk ook mensen die praktisch zijn opgeleid. We gaan dus hard aan de slag om deze mensen te enthousiasmeren om mee te doen en een thema te bedenken, zodat we hopelijk straks uit alle lagen van de bevolking en uit alle windstreken thema’s binnen krijgen. Hou dus de website in de gaten en doe vanaf 19 april mee met de themabepaling. Het wordt op deze manier nog leuker dan voorgaande jaren. Misschien ook nog goed te zeggen dat buiten West Begroot om er het hele jaar door de mogelijkheid is om plannen voor uw buurt in te dienen en daar geld voor te krijgen via de buurtbudgetten. Ieder gebied heeft een budget voor initiatieven van bewoners, denk aan een pluktuin, een buurtpicknicktafel, een kunstwerk of vergroening van uw straat. Er is nog geld te verdelen dit jaar, dus neem vooral eens een kijkje op buurtbudget.amsterdam.nl. Maar voor nu hoop ik dat de creatieve breinen van de West-bewoners weer gaan ratelen om de vierde editie van West Begroot een nog groter succes te maken dan de drie eerdere edities. En ik weet zeker dat Jeroen vanaf zijn wolk meekijkt…
DeWestkrant