West: criminaliteit terug op oude niveau na corona 

Avondwinkel aan de Overtoom na een plofkraak in 2021. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De criminaliteit in West nam duidelijk af tijdens de coronaperiode. De criminaliteitscijfers zijn weer terug op het niveau van voor corona, zo blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen door burgemeester Halsema. VVD-fractievoorzitter Claire Martens stelde in november vragen over de veiligheid in West na geweldsincidenten en plofkraken.

Het niveau van de criminaliteit in West is in grote lijnen weer hetzelfde als voor corona, volgens Halsema. De ogenschijnlijke toename van criminaliteit wordt volgens de burgemeester veroorzaakt door een terugkeer naar het niveau van voor corona. “Dat verschil met de rustige coronajaren wordt direct voelbaar waargenomen door burgers.”

Halsema baseert zich op door de politie geregistreerde criminaliteit waaronder diefstal, geweld, straatroof, overvallen en drugs- en wapenhandel. De cijfers over De Baarsjes en Bos en Lommer die Halsema meestuurde bij haar antwoorden staan onder dit artikel. 

Wapenhandel
Een opvallende stijging is er bij wapenhandel in De Baarsjes. Halsema maakt zich zorgen over de toenemende verharding bij jeugdcriminaliteit. “Met name het gebruik van zwaar vuurwerk en het bezit van wapens.” Een duidelijke stijging is er ook bij de diefstal van accu’s en andere onderdelen van elektrische fietsen.

Beveiligers
De inzet van beveiligers in enkele winkelstraten van West -een proef die liep tot half januari- zal geëvalueerd worden, aldus Halsema. Pas daarna kan worden besloten of beveiligers ook in de toekomst op straat worden ingezet met de bedoeling om criminaliteit en incidenten te voorkomen.  

Gemiddeld veilig
West is een gemiddeld veilig stadsdeel, zo bleek recentelijk uit andere cijfers op basis van onderzoek onder inwoners die stadsdeelvoorzitter Fenna Ulichki stuurde naar de stadsdeelcommissie. In een aantal buurten in West zijn de problemen wel groter dan gemiddeld in Amsterdam. Meer informatie over dit onderzoek in dit artikel van De Westkrant.

Criminaliteitscijfers De Baarsjes 2017-2022. (Bron gemeente Amsterdam)
Criminaliteitscijfers Bos en Lommer 2017-2021. (Bron gemeente Amsterdam)