West gaat fietsprobleem te lijf

(Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Fietsbezitters in West moeten volgend jaar beter op hun fiets gaan letten. Stadsdeel West wil in meer buurten tweewielers op straat gaan verwijderen. Het gaat dan om wrakken en verwaarloosde fietsen, maar ook om fout en hinderlijk geparkeerde rijwielen.

In West en andere delen binnen de Ring wordt volgend jaar een maximale parkeerduur voor fietsen van zes weken ingevoerd. Dat geeft het stadsdeel de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen waar oude rijwielen kunnen worden weggehaald. Dat staat in het Uitvoeringsprogramma Fietsparkeren West.

In West zijn inmiddels al drie plekken aangewezen waar fietsen niet langer dan zes weken mogen staan. In de Cremerbuurt is al een proef uitgevoerd met het weghalen van ongebruikte fietsen. Het stadsdeel wil die aanpak nu uitbreiden naar de Kinkerstraat en de Erasmusparkbuurt. Volgend jaar zal er op meer locaties in West worden gehandhaafd, op plaatsen die nog worden aangewezen.

Op veel plekken in West zijn er problemen rond geparkeerde fietsen. Veel tweewielers staan buiten de rekken, die vaak overvol zijn. Het stadsdeel wil in eerste instantie inzetten op handhaving. Als dat onvoldoende werkt, kunnen in overleg met bewoners ook extra rekken worden bijgeplaatst. Vanwege ruimtegebrek is dat echter niet overal mogelijk.

DeWestkrant