‘Woningen bouwen boven busgarage GVB en LTS’

De GVB-garage, waarboven in de toekomst mogelijk woningen komen. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De gemeente onderzoekt of het mogelijk is om woningen te bouwen boven de GVB-garage aan de Jan Tooropstraat. Het markante gebouw kan zo worden behouden, terwijl ook aan de nieuwbouwopgave kan worden voldaan. Op het terrein zijn 900 woningen gepland. Verder wordt bekeken of er woningen kunnen komen op de voormalige LTS in de Jan van Breemenstraat, nu broedplaats en Club De School.

’’Gedacht wordt aan transformatie van deze gebouwen voor creatieve economie, gecombineerd met het toevoegen van woningen boven deze beide gebouwen’’, staat er in de projectnota die onlangs is goedgekeurd door het college van B en W. Zowel de busremise als de voormalige LTS hebben een ‘stoere, industriële uitstraling’, zo valt er te lezen.

Creatieve bedrijvigheid

De gemeente wil een nieuwe stadswijk met 3200 woningen bouwen langs de Jan Evertsenstraat, tussen het Mercatorplein en de Sloterplas. Dat leek het einde in te luiden van de GVB-garage tegenover OLVG West. Maar nu wordt gestreefd naar een nieuwe invulling als een soort De Hallen van Nieuw-West, met ruimte voor creatieve bedrijvigheid, horeca en ontmoetingsplekken.

Verhuizen

Onderzocht wordt of de geplande 900 woningen op het GVB-terrein kunnen worden gerealiseerd door de remise te ‘overbouwen’, zo staat er in de plannen. Verder wordt bekeken of stalling en onderhoud van de GVB-bussen kan verhuizen naar een plek elders in de stad. De voormalige LTS kan als architectonisch waardevol gebouw mogelijk ook blijven staan, in combinatie met nieuwe woningen.

Tennispark

De woningbouwplannen zijn ingrijpend. Tennispark Sloterpark is bijvoorbeeld in beeld als bouwplek. De gemeente zoekt in de omgeving naar een nieuwe plaats voor de tennisbanen en ook voor reuma- en revalidatiecentrum Reade. Andere grote bouwlocaties zijn de parkeerplaats van OLVG West en het Mercatorpark tussen de Orteliuskade en de Jan van Breemenstraat.

Sociale huur

De woningen zijn volgens de gemeente bestemd voor verschillende doelgroepen. Van de 3200 woningen valt 40% in de categorie sociale huur, 30% middeldure huur, 10% middeldure koopwongen en 20% dure huur- en koopwoningen. De oplevering van de eerste woningen zal op zijn vroegst eind 2022 plaatsvinden.