Bruggen kunnen toch langer mee

Ook minder ingrijpende herinrichting Jan Evertsenstraat en De Clercqstraat

Veel bruggen, zoals deze over de Bilderdijkgracht, worden opgeknapt in plaats van volledig vernieuwd. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De bruggen over onder meer de Admiralengracht en Bilderdijkgracht in West blijken steviger dan gedacht. De bruggen zullen niet volledig worden vernieuwd, maar gerenoveerd. Ook worden de De Clercqstraat en Jan Evertsenstraat niet volledig heringericht, maar gedeeltelijk. 

Dat meldt wethouder Melanie van der Horst in een voortgangsrapportage over het project Oranje Loper. De houten funderingen van 7 van de 9 bruggen op de route van de Oranje Loper -van de Nieuwezijds Voorburgwal tot het Mercatorplein – zijn volgens nieuw onderzoek steviger dan gedacht. “Daarom is een complete vernieuwing van deze bruggen niet meer nodig. We gaan deze bruggen nu renoveren, waarna ze weer minimaal 30 jaar meekunnen.”

Dit betekent een ingrijpend andere aanpak van het project, dat uitging van volledige vernieuwing van de bruggen. Bij de bruggen zijn al voorbereidingen getroffen, zoals de aanleg van hulpbruggen voor voetgangers, fietsers en kabels en leidingen. Aan brug 108 in de De Clercqstraat over de Da Costagracht wordt -met veel tegenvallers en vertraging- al gewerkt, dit gaat volgens de gemeente wel door zoals eerder beoogd.

De kostenramingen zijn de afgelopen jaren enorm opgelopen. Om die reden trapte de wethouder al eerder op de rem. Het project kan voor minder geld worden uitgevoerd nu 7 van de 9 bruggen niet volledig worden vernieuwd, maar opgeknapt. De gemeente gaat nu een nieuwe planning maken. 

Scherpe keuzes
Op de herinrichting van straten op de route wordt ook bezuinigd. “Vanwege de hoge inflatie en tegenvallende kosten hebben we voor de nieuwe inrichting van de straten op de route Raadhuisstraat-Mercatorplein scherpe keuzes moeten maken. Oorspronkelijk was het plan de straten van gevel tot gevel opnieuw in te richten. In de nieuwe aanpak zullen de werkzaamheden minder ingrijpend zijn.”

Fietsstraten
De uitgangspunten voor de straten in Centrum en West blijven hetzelfde, aldus de wethouder. “We zorgen voor meer ruimte voor voetgangers, fiets, openbaar vervoer en groen. Dit doen we onder andere door fietsstraten in de Raadhuisstraat, Rozengracht en een deel van de De Clercqstraat aan te leggen.”  

Kruispunten
De kruispunten Admiraal de Ruijterweg/Jan Evertsenstraat en Marnixstraat/Rozengracht worden opnieuw ingericht om ze verkeersveiliger te maken. De wethouder verwacht dat het eerste werk op straat in het najaar van 2024 begint.

DeWestkrant