Heel veel meisjes in West

Hoogstins2024

Dat er meer vrouwen dan mannen wonen in grote steden, mag inmiddels bekend zijn. Amsterdam-West spant echter de kroon. Hier wonen bijna twee keer zoveel meisjes van twintig dan jongens. Dit blijkt uit cijfers van de dienst Onderzoek en Statistiek.

O+S telde onder de groep autochtone 20-jarigen op de honderd mannen 190 vrouwen, wat neerkomt op een verhouding van bijna een op twee. Jonge vrouwen die op zoek zijn naar verkering met een man, doen er goed aan om uit te gaan in Noord. Daar is de verhouding tussen mannen en vrouwen nagenoeg gelijk.

De Westkrant gaat binnenkort uitzoeken waar al die meisjes in West toch vandaan komen, en of het hoge aantal vrouwen invloed heeft op bijvoorbeeld het uitgaansleven en winkelaanbod.

DeWestkrant