Kunnen we dit jaar wel zwemmen in de Sloterplas?

Drukte op het Sloterstrand op een warme dag in 2018. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De kwaliteit van het zwemwater in de Sloterplas was vorig jaar soms onvoldoende. Reden voor de provincie om voor komend seizoen een negatief zwemadvies te geven, maar volgens de gemeente kan het wel degelijk verantwoord zijn om het water in te gaan bij het populaire Sloterstrand.

Met een aantal maatregelen -zoals extra toiletvoorzieningen en een voederverbod- probeert de gemeente de plas op warme dagen schoner te krijgen zodat bezoekers van het Sloterstrand toch zonder zorgen het water kunnen ingaan. Zonder die maatregelen is de kans groot dat ook dit jaar weer de zwemwaternorm op de (vogel)poepbacterie overschreden zal worden.

In het hoogseizoen komen er extra toiletvoorzieningen, aldus de gemeente. Verder worden maatregelen genomen om vogels te weren van het mosselscherm, dat juist is bedoeld om de waterkwaliteit te verbeteren. Het schoonmaken van het strand zal effectiever worden georganiseerd, aldus de gemeente. Ook wordt de voorlichting geïntensiveerd.

Bij het Sloterstrand zijn vorig jaar meerdere malen verhoogde bacteriegehaltes gemeten. Dit kan volgens de gemeente zijn veroorzaakt door de extreme droogte waardoor er weinig aanvoer was van vers water, in combinatie met de groeiende populariteit van het strand.

De provincie geeft een negatief zwemadvies af voor komend seizoen, omdat de waterkwaliteit volgens de 4-jaarsnormen van de Europese Unie in de categorie slecht is gekomen. Volgens de gemeente kan toch worden gezwommen, maar bezoekers krijgen wel het advies om de uitslag van recente watercontroles te raadplegen op www.zwemwater.nl en de zwemwater-app.

Overschrijding van de normen betekent niet direct dat zwemmers ziek worden, aldus de gemeente. Wel dat het risico daarop verhoogd is. De normen zijn met name zo streng om kwetsbare groepen, zoals jonge kinderen, extra te beschermen.

DeWestkrant