Onderzoek bij Sloterplas naar effect aquathermie op waterleven 

De Sloterplas. Energiebron in de toekomst? (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De Sloterplas is in beeld als plek waar energie kan worden gewonnen uit warmteverschillen in het water. Aquathermie kan een rol gaan spelen als alternatief voor woningen en gebouwen die van het gas af gaan. Maar wat voor gevolgen heeft deze techniek voor het onderwaterleven? Dat wordt nu onderzocht in de Sloterplas door het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

In de hoek tussen de President Allendelaan en de Th. J. Lammerslaan zijn twee containers geplaatst met onderzoeksapparatuur. Vanuit de containers zijn buizen gelegd waarmee water dieper uit de Sloterplas kan worden ingelaten. De containers zijn afgeschermd met een houten schutting en begroeiing.

Vanuit de bovenkant van de plas wordt warm water ingenomen. Koud water wordt onttrokken vanuit de diepte van de plas. Beide waterstromen gaan door filters en warmtewisselaars. Het onderzoek richt zich op de effecten hiervan op het waterleven, zoals plankton. Met dit inzicht kunnen installaties ontworpen worden die wijken ecologisch verantwoord aardgasvrij verwarmen en koelen, aldus het waterschap.

Energiecoöperatie Westerlicht is warm pleitbezorger van aquathermie. De coöperatie ziet mogelijkheden om de techniek te gebruiken voor buurten in Nieuw-West.