Langzamer in de Jan van Galenstraat – Column Ester Fabriek, dagelijks bestuurder stadsdeel West 

    De vraag die we onszelf steeds vaker stellen in Amsterdam, en zeker in het drukke West, is hoe maken we met elkaar goed gebruik van de openbare ruimte? De straten van Amsterdam zijn van oudsher ingericht voor de doorstroming van verkeer. Om snel op je werk te zijn met de auto, tram of fiets en om geen tijd te verliezen onderweg. Doorstroming is zeker belangrijk, maar de openbare ruimte is ook van de mensen die aan de straat wonen. Van bewoners die lekker willen wandelen, buiten zitten met een kopje koffie of met de kinderen buitenspelen. En juist met die vraag kwam een bewoonster van de Jan van Galenstraat bij me.

    Buurtbewoners uiten zorgen
    De bewoonster vroeg samen met veel buren aandacht voor de oversteek bij de Buysbrug. Er wordt daar veel te hard gereden door de auto’s en mensen voelen zich onveilig bij het oversteken. Zij vroeg mij deze straat weer terug te geven aan de bewoners, door het autoverkeer te vertragen en de oversteek te beveiligen met een zebrapad. We zijn met een team naar de oversteek gegaan en hebben gekeken welke maatregelen we kunnen nemen om de snelheid van de auto’s daar te verlagen. We hebben drempels aangelegd en zwerfkeien in de middenberm geplaatst zodat automobilisten niet om de drempels heen kunnen rijden. Ook hebben we nieuwe wegmarkering aangebracht en borden geplaatst. Zo wordt oversteken veiliger en worden ongelukken voorkomen. 

    De maatregelen
    Een zebrapad bij deze oversteek werkt niet goed. Omdat de oversteek in een bocht ligt kunnen automobilisten het zebrapad te laat zien en kunnen er juist ongelukken gebeuren. Maar de vraag van de bewoonster blijft mij bij. Voor wie is deze weg? Voor de auto’s die er rijden of ook voor de bewoners die aan deze weg wonen? Deze vraag stellen we ons steeds meer bij openbare ruimte. Gelukkig geeft de bewoonster aan dat de auto’s sinds de drempels er liggen minder hard rijden en stoppen voor overstekende fietsers en voetgangers. We spreken samen de hoop uit dat deze plek straks als auto’s nog maar 30 k/m per uur mogen rijden nog veiliger wordt.