Meer ruimte voor voetganger, fietser en terras, minder voor auto

Door de toenemende drukte op straat wordt het moeilijker om 1,5 meter afstand te houden. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Stadsdelen onderzoeken op welke plekken extra maatregelen nodig zijn om voldoende afstand te houden op straat. Wegafsluitingen voor auto’s en een snelheidsverlaging naar 30 km/u behoren tot de mogelijkheden, evenals fietsers op de rijbaan. 

Het gaat om tijdelijke maatregelen om de toenemende drukte op straat in goede banen te leiden nu de anti-coronamaatregelen geleidelijk worden versoepeld. Op maandag 11 mei gaan bijvoorbeeld de basisscholen weer open, vanaf 1 juni krijgen horeca en culturele instellingen weer wat meer armslag.

Ruimte voor voetgangers en fietsers krijgt van de gemeente ‘de hoogste prioriteit’ om ook in het verkeer een minimale afstand van 1,5 meter te kunnen houden. De stadsdelen brengen ‘probleemlocaties’ in beeld, die dan zonodig aangepast kunnen worden.

Het stadsbestuur noemt als opties onder meer een lagere maximumsnelheid van 30 km/u, instellen eenrichtingsverkeer (ook op de stoep), fietsers op bepaalde plekken laten uitwijken naar de rijbaan en autoparkeerplaatsen gebruiken voor fietsparkeren. Straten kunnen ook worden afgesloten voor auto’s. 

Bewonersgroepen
Met het pakket geeft het stadsbestuur ook gedeeltelijk gehoor aan de wens van circa veertig bewonersorganisaties waarover De Westkrant recentelijk berichtte. Zij pleiten ervoor om de coronacrisis aan te grijpen om de stad anders in te richten, met minder ruimte voor- en hinder door autoverkeer. 

Meer ruimte voor terrassen
De terrassen mogen naar verwachting op 1 juni weer open. De gemeente kijkt naar plekken waar extra ruimte kan worden gemaakt, ‘bijvoorbeeld met buurtgerichte terrassen’. Voorwaarde is dat er genoeg ruimte overblijft voor fietsers, voetgangers én buurtbewoners, aldus de gemeente. 

Looproutes scholen
Om te zorgen dat ouders hun kinderen veilig naar school kunnen brengen, stelt de gemeente pakketten met stickers, posters, linten en verf ter beschikking. Scholen en kinderdagverblijven kunnen daarmee looproutes markeren.

DeWestkrant