Rattenoverlast: West wil voerverbod dieren in het hele stadsdeel

Speciale bakken voor oud brood in Bos en Lommer. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De overlast door ratten is fors toegenomen in West. Een van de oorzaken is dat inwoners eenden, duiven en andere vogels voeren, en zo ook ratten. Het stadsdeel wil een volledig voerverbod invoeren in West om de overlast te verminderen. 

Op acht plekken in West -waaronder het Mercatorplein en Gulden Winckelplantsoen- geldt al sinds 2018 een voerverbod. De boete is 70 euro. Het heeft haar voorkeur om dat verbod uit te breiden naar heel West, zo schrijft dagelijks bestuurder Carolien de Heer in een memo aan de stadsdeelcommissie. In Oost en Zuid is al een algeheel voerverbod van kracht. 

Toename meldingen
Sinds de start van de lockdown begin 2020 is er een toename van meldingen over rattenoverlast. In West steeg het aantal meldingen van 652 (2019) naar 1092 (2020). Dat is een toename van 67,5 procent. In Nieuw-West ging het aantal meldingen omhoog van 477 naar 735. 

Broodbakken
De toegenomen overlast door huisvuil op straat lijkt een belangrijke oorzaak. Daarnaast speelt voeren ook een rol. Een algeheel voerverbod in combinatie met gerichte voorlichting kan leiden tot het terugdringen van voedselaanbod dat overlast van ratten veroorzaakt, aldus De Heer. Het plaatsen van meer speciale bakken waarin bewoners oud brood kunnen deponeren, kan volgens De Heer ook helpen.

Boetes
De vraag is of en hoe dit verbod straks zal worden gehandhaafd. Op veel plekken heeft het huidige, plaatselijke voerverbod nog niet het gewenste effect, zo meldt De Heer. Niet duidelijk is hoeveel boetes er sinds 2018 zijn uitgedeeld, maar het zijn er waarschijnlijk niet veel. “De ervaring stedelijk is dat er zeer weinig boetes zijn uitgeschreven”, schrijft De Heer.

Pakkans
“Reden hiervoor kan zijn dat er andere handhavingsprioriteiten zijn en dat een voerverbod vrij lastig te handhaven is vanwege een lagere pakkans, een handhaver zou op ‘hot-times’ en ‘hot-places’ paraat moeten staan om een voerder op heterdaad te betrappen.”