Doneerringen aan afvalbakken – Column Ester Fabriek, dagelijks bestuurder stadsdeel West

  Binnenkort gaan we ook in West doneerringen hangen aan afvalbakken. Op 42 afvalbakken in de Kinkerstraat en in de omgeving van de Hallen kun je blikjes met statiegeld plaatsen in ringen aan de buitenkant. Mensen die wat extra statiegeld willen, kunnen de blikjes er zo makkelijk af halen en inleveren bij de supermarkt. West is één van de stadsdelen waar we deze  proef doen en ringen  hangen aan de afvalbakken, zodat er flessen en blikken gedoneerd kunnen worden. 

  Het is een bekend treurig gezicht helaas: opengebroken afvalbakken. Zwerfafval gutst de bak uit en ligt overal op straat. De prullenbakken moeten vaak ook nog gerepareerd worden en dit is erg kostbaar. Mensen maken de bakken open op zoek naar blikjes om in te wisselen voor statiegeld. Daarom vragen bewoners al lange tijd om deze doneerringen. Ook D66 in de stadsdeelcommissie diende een advies in en dat werd unaniem aangenomen.

  De treurigheid zit natuurlijk niet alleen in het afval op straat naast de kapotte afvalbakken, maar de armoede waarin mensen moeten leven. De doneerringen kunnen dit probleem helaas niet oplossen. Daarvoor is veel meer nodig.

  De doneerringen zullen drie maanden blijven hangen. Vervolgens wordt een paar keer per dag gemeten of deze ringen er inderdaad voor zorgen dat de prullenbakken niet meer of veel minder worden open gemaakt. Als dat zo is, dan kunnen we de doneerringen veel meer toepassen in meer wijken in West. We zien echter ook dat mensen nog steeds de afvalbakken openmaken, omdat zij zien dat er blikjes aan de zijkant hangen. Dan gaan zij op zoek naar meer en maken alsnog de bakken open. 

  Voor nu ben ik heel blij dat we de proef ook in West gaan doen. Ik hoop dat het echt zal helpen en dat de prullenbakken heel blijven en de straten schoon. Deze proef zal het ons leren.

  DeWestkrant