Miljoenen gevraagd voor aardgasvrij WG-terrein

Een van de 25 gebouwen van het WG-terrein. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins

Voor het aardgasvrij maken van het Wilhelmina Gasthuisterrein in Oud-West heeft de gemeente 7,7 miljoen euro aangevraagd bij de rijksoverheid. 

Het college van B en W steunt het plan van Energie Coöperatie KetelhuisWG. Samen met bewoners wil KetelhuisWG zonder aardgas een lokaal, duurzaam en betaalbaar energiesysteem realiseren. 

De coöperatie heeft plannen voor een aquathermiesysteem in combinatie met warmte-koude-opslag, buurtwarmtepompen en een warmtenet. De gemeente heeft meegewogen dat participatie door buurtbewoners voorop staat.

Uitgangspunt is dat de de energie in de toekomst duurzaam wordt opgewekt en niet duurder is, bij voorkeur goedkoper. Aanpassingen moeten zo min mogelijk overlast geven en altijd gebeuren in overleg met bewoners, aldus de coöperatie van bewoners en bedrijven.

Volgens een raming van de coöperatie is in totaal dertig miljoen euro gemoeid met het project. Het WG-terrein telt 25 gebouwen met in totaal 2500 woningen, bedrijfsruimtes en ateliers.