’Hinder De Hallen niet minder’

Foto Richard Mooyman
Hoogstins

Het stadsdeel doet te weinig tegen hinder door De Hallen. Dat valt op te maken uit de voorlopige resultaten van een enquête onder bewoners en ondernemers in de buurt.

Sinds de opening van De Hallen vorig jaar klagen buurtbewoners over geluidsoverlast, massa’s geparkeerde fietsen, afval op straat, een toename van vrachtverkeer en een gebrek aan parkeerplekken voor auto’s. Vooral De Foodhallen zijn een magneet voor bezoekers.

Stadsdeel West heeft een aantal maatregelen getroffen, maar volgens veel bewoners en ondernemers in de Bellamy-, Borger- en Da Costabuurt is het niet genoeg. Zo kwamen er meer fietsparkeerplekken en konden omwonenden hun auto neerzetten in de parkeergarage onder de nieuwbouw van De Hallen.

Slechts vijftien procent van de driehonderd deelnemers geeft aan dat de overlast is verminderd. Alleen de parkeerhinder door auto’s nam wat af. Tweederde van de deelnemers meldt overlast, voornamelijk door afval en zwerfvuil, parkeeroverlast door fietsen en auto’s en hinder door zwaar verkeer in de buurt.