Stemmen voor nieuw Domela Nieuwenhuisplantsoen

De fundering van de Magdalenakerk is in het Domela Nieuwenhuisplantsoen nog goed te zien.
Hoogstins2024

Omwonenden kunnen stemmen op het ontwerp van hun voorkeur voor het Domela Nieuwenhuisplantsoen in de Spaarndammerbuurt. Het stadsdeel knapt het plantsoen volgend jaar op. Het ontwerp wordt in samenwerking met buurtbewoners gemaakt door ontwerper Peter Ulle van het stadsdeel.

Vanaf morgen kunnen buurtbewoners tot en met 25 maart online of via het inleveren van een keuzekaart aangeven welke van de drie schetsontwerpen zij gerealiseerd willen zien. Het ontwerp met de meeste punten wordt verder uitgewerkt. Dan is er een definitieve bestemming van het plantsoentje waar tot 1967 de Maria Magdalenakerk stond. Delen van de fundamenten zijn er nog te zien.

Omwonenden hebben een flyer in de bus gekregen waarmee ze kunnen stemmen op de 5e Domeladag morgen, zaterdag 4 maart tussen 13 en 16 uur. Dan worden in het plantsoen ook rondleidingen gegeven met uitleg over de mogelijke varianten.

De keuze is tussen ontwerp Landschapstuin met meer groen dan nu, Artsenijtuin met een centraal pleintje plus zitbanken en ’t Groene Schip met plantvakken die de vroegere kerkbanken nabootsen. Meer informatie op de site van de bewonerswerkgroep Domelaplantsoen: www.domelaplantsoen.nl

DeWestkrant