Veel lawaai rond Ring A10

A10 West. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Bewoners van West zitten relatief weinig in het verkeerslawaai. Alleen omwonenden van de Ring A10 zitten boven de maximale grenswaarde voor geluid van 70 dB, zo is te zien op de geluidskaart van Amsterdam. Vooral rond het Surinameplein is het geluidsniveau boven de norm. Deze gebieden kleuren op deze kaart van Amsterdam dieprood.

image

Langs de A10-Zuid en -Oost zijn die dieprode gebieden wel groter, maar daar staan minder woningen.

In 2012 leidde de verhoging van de maximumsnelheid op de A10-West van 80 naar 100 kilometer per uur tot protesten van bewoners van het Andreascomplex bij het Surinameplein en de Max Havelaarflats in Bos en Lommer. Minister Schultz van Verkeer verlaagde begin dit jaar de snelheid weer, zodat automobilisten op de Ring weer 24 uur per dag 80 kilometer per uur moeten rijden.

Het terugdraaien van de snelheid was overigens geen middel om de geluidsoverlast te beperken. De lucht bij de Max Havelaarflats zou volgens de normen te vies zijn. Die lagere maximumsnelheid verklaart waarschijnlijk wel dat het gebied rond de A10-West op die herriekaart van Amsterdam minder diep rood kleurt dan de rest van de Ring.