Ook Lang Leven Thuisflats in West

Hier kunnen senioren langer thuis blijven wonen

Beeld: Shutterstock
Hoogstins2024

De komende jaren worden overal in de stad Lang Leven Thuisflats ontwikkeld, ook in West. Op dit moment zijn er in dit stadsdeel drie flats in beeld om tot Lang Leven Thuisflat te worden ontwikkeld.

Dit staat in de brief die dagelijks bestuurder Thomas Hermans op 7 mei aan de stadsdeelcommissie West schreef. Hij beantwoordt hierin de mondelinge vragen die Wendeline van Seventer (VVD) eerder in de vergadering van de stadsdeelcommissie had gesteld.

Lang Leven Thuisflats zijn bedoeld voor Amsterdammers boven de 65 jaar die zorg nodig hebben maar niet meer in hun huidige woning kunnen blijven. In de flat hebben ze hun eigen appartement en is ondersteuning aanwezig zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. De VVD staat positief tegenover deze complexen: “De Lang Leven Thuisflat kan helpen tegen eenzaamheid, maakt het makkelijker om zorg te ontvangen en verlaagt de druk op verzorgingshuizen.”

De stadsdeelbestuurder legt uit dat de Lang Leven Thuisflats worden ontwikkeld in bestaande flats waar nu al ouderen wonen, zoals aanleunwoningen of wibo-complexen – waar wonen, zorg en welzijn beter met bewoners afgestemd worden. “Een Lang Leven Thuisflat heeft één permanente zorgaanbieder. Omdat deze zorgaanbieder efficiënter kan werken als veel bewoners in de flat zorg afnemen, zijn we vooral op zoek naar grotere ouderencomplexen.”

De ‘centrale stad’ is verantwoordelijk voor het vinden van de juiste locaties. De aanleiding voor de vragen is een artikel in Het Parool: ‘Zorgcrisis voor ouderen: Amsterdam zet in op speciale flats zodat senioren langer thuis kunnen blijven wonen’.